top of page
 פגישות ייעוץ מתקיימות בוידאו בלבד (זום או תוכנה אחרת לבחירתכם).
תשלום בעבור הפגישה יש לבצע  מראש באמצעות העברה בנקאית (יוליה טמיר, הפועלים, סניף 640, חשבון 252366) ולשלוח אסמכתא לנייד 058-6688214 
​​
bottom of page