פגישות ייעוץ מתקיימות בוידאו בלבד (זום או תוכנה אחרת לבחירתכם).
תשלום בעבור הפגישה יש לבצע  מראש באמצעות העברה בנקאית (יוליה טמיר, הפועלים, סניף 640, חשבון 252366) ולשלוח אסמכתא לנייד 058-6688214 
​​

שימו לב!
* לאחר קביעת התור יש להוריד שאלון, למלא ולשלוח למייל:
תור אצל יוליה יש לשלוח ל julia.tamir.forms@gmail.com

תור אצל נועה ויצר יש לשלוח  
sleepcbt@gmail.com

נייד 054-473-6218