top of page

הרשמה להדרכה מעשית לגמילה מחיתולים

 21:30 סדנה מעשית לגמילה מחיתולים תתקיים בוידאו ביום שני 23/03 בשעה

 בעלות 150 ש"ח

התשלום כולל צירוף לקבוצת ווטסאפ בניהולה של יוליה טמיר 

לצורך שליחת שאלות , התייעצויות ודיון

  במהלך 3 ימים לאחר ההרצאה

 לצורך הרשמה יש ללחוץ על הקישור הבא ולבחור הרשמה לסדנה אינטרנטית 

לאחר ההרשמה יש לבצע תשלום באמצעות העברה בנקאית לפי פרטי החשבון

יוליה טמיר

בנק הפועלים

סניף 543

חשבון 252361

ולשלוח אסמכתא בווטסאפ לנייד של יוליה 058-6688214

לאחר התשלום תצורפו לקבוצת ווטסאפ ייעודית למשתתפי הסדנה

bottom of page