top of page

על השינה 

מהי שינה רצופה?

מקובל לחשוב כי השינה בלילה היא תהליך רצוף : נרדמים בערב, ישנים כל הלילה ומתעוררים בבוקר. מקובל גם להשוות תינוק שישן רצוף בלילה לתינוק שמתעורר בלילה ועוד יותר מקובל "להתאבל" על השינה הרצופה שהיתה לנו לפני שנולד התינוק….

אולם, האמת היא שהשינה בלילה אינה באמת "רצופה", לא אצלנו ולא אצל תינוקות וזוהי רק אשליה הנוצרת אצלנו בכל בוקר. במקום זאת, במהלך השינה, גם של התינוק, וגם שלנו המבוגרים, ישנן יקיצות ספונטניות רבות. השינה היא פעילות מוחית בעלת מבנה מחזורי. כל מחזור מורכב מחמישה שלבים עיקריים: נמנום- שינה שטחית- שינה עמוקה- שוב שינה שטחית- שנת חלום-ויקיצה (לשינוי תנוחה או התמתחות, למשל). כל יקיצה ספונטנית נמשכת עד 15 שניות ואין אנו מרגישים בה או זוכרים אותה בדרך כלל.  לאחר כל יקיצה אנו שוקעים חזרה בשינה.
מהו תפקידן של היקיצות הספונטניות משינה בלילה? 
ככל הנראה הסיבה ליקיצות היא הישרדותית. כיוון שאנו נותרים חסרי הגנה כאשר אנו נתונים בשינה לפרק זמן ארוך, אנו נאלצים להתעורר לפרקים ולבחון אם הכל כשורה בסביבתנו. אם אנו מוצאים שהכל כשורה- אנו נרדמים בחזרה ללא קושי. כך אנו עושים שוב ושוב במהלך הלילה, עד הבוקר. ובבוקר, בדרך כלל איננו זוכרים את היקיצות וכך נוצרת האשליה של השינה הרצופה.

הרדמות עצמאית

למה אם כן, הכוונה שהתינוק "נרדם עצמאית" ? כיצד משפיעה ההרדמות העצמאית על השינה של התינוק בלילה? 
הירדמות עצמאית היא מצב שבו תינוק מונח במיטה ער לחלוטין ונרדם בה ללא סיוע. כתוצאה מכך, התינוק יישן בצורה חלקה ורגועה ללא התעוררויות ומבלי להזעיק את הוריו בכל יקיצה ספונטנית
ישנם מספר עקרונות מנחים להרדמות עצמאית והחשוב שבהם:

- הנחת תינוק ער במיטתו, ולא ישן!

- הנהגת שגרת ערב קבועה החוזרת על עצמה מדי יום, כך שהתינוק ידע לצפות לשינה.

-בסביבת השינה עצמה- כלומר במיטתו של התינוק- מומלץ להימנע מהנחת צעצועים פעילים כגון מובייל, או צעצועים מרעישים במיטת התינוק.

כמו כן, מומלץ להימנע מלהניח תינוק לא ישן במיטתו לצורך משחק והנאה. 
במפגש ייעוץ שינה – תוכלו לקבל הדרכה מפורטת ומסודרת כיצד להקנות הירדמות עצמאית ולפתור את בעיית השינה של התינוק.

bottom of page