top of page

ביעותים סיוטים ופחדי לילה

ישנן הפרעות שינה שאינן נובעות ישירות מהרגל ההרדמות:


ילדים המפחדים ללכת לישון, מתעוררים בלילה בצרחות ובבכי, לעיתים מדווחים על משהו מפחיד: מפלצת, מכשפה, אריה....או להיפך, אינם מגיבים כלל לניסיונות ההרגעה מצד ההורים ונראים כאילו הם נתונים באמוק, מתוך שינה עמוקה . תופעות אלו יכולות להיות ביעותים או סיוטים והאבחנה ביניהם, המפורטת בהמשך, חשובה מאוד לצורך האבחון, ההתמודדות והטיפול בבעיה. 


ביעותי לילה - מוגדרים כהתקפי אימה או פחד המבוטאים כצרחות או בכי חזק מתוך שינה, בחציו הראשון של הלילה בעיקר- בהם הילד אינו מגיב לסביבתו ולא לנסיונות ההרגעה מצד ההורים, ונרגע בעצמו "כאילו כלום". אחד המאפיינים המובהקים של ביעותי לילה הוא שהילד לא זוכר את האירועים למחרת בבוקר. תופעה זו אינה מתרחשת בעקבות חלום- אלא מתוך שינה עמוקה. תדירות התופעה פעם-פעמיים בשבוע למשך מספר שבועות. מאפיין נוסף של ביעותי הלילה הוא שאם מעירים ילד במצב של ביעות, הדבר בדרך כלל מבהיל אותו עוד יותר, ובטווח ארוך עלול ליצור בעיית שינה משנית- התנהגותית (כגון, אי נכונות לישון במיטתו, נדידה למיטת ההורים בלילה ובקשות חוזרות מצד ההורים בלילה תוך דרישה לנוכחות הורית בעת ההרדמות, יש הנרדמים עם בקבוק מים או חלב- שגם הם כמובן מיותרים ומייצרים תלות בהרדמות לא עצמאית כו') 


סיוטים - מוגדרים כהתקפי פחד המבוטאים גם הם בבכי, כוללים הזעקת ההורים וביטוי מילולי ואפילו תיאור של מקור הפחד (מפלצת בארון). הם מתרחשים בדרך כלל בחציו השני של הלילה בעיקר, מתוך שנת חלום או בעת ההרדמות (קשיי הרדמות בגלל פחד מהחושך, וכו'). במקרים כאלה הילד קורא באופן מודע להורה לצורך הרגעה. חשוב לציין כי בניגוד לביעותים- הרי שהילד זוכר שהיו סיוטים בלילה, מדבר עליהם במהלך היום ומביע חשש מההליכה לישון או מהחושך. תופעת הסיוטים מתרחשת הרבה פעמים כתגובה לחוויה מאיימת כגון סרט, ספראו הצגה שהילד נחשף אליהם במהלך היום (בבית או בגן), או שינויים דרמטיים יותר או פחות בחיי הילד- תופעה זו מתרחשת בתדירות גבוהה, בכל לילה, למשך תקופה קצרה עד שהילד "מעבד" את המידע המאיים מבחינה רגשית. 


ההתמודדות עם הביעותים או הסיוטים קשה מאוד להורים - והם אינם יודעים כיצד להגיב- ולרוב, מרוב כוונה טובה, גורמים בעקיפין להחמרת המצב. הרבה פעמים מלווה הדבר גם ברגשות אשמה כלפי הילד או הילדה, חששות שהילד "עובר משהו" במהלך היום או נחשף לתכנים מפחידים, או שאולי הילד עובר משבר. 
במפגש הטיפולי אנו מבררים מה רקע ומהי הסיבה לקשיים אלו. לפני המפגש ההורים מתבקשים לנהל יומן שינה במשך מספר לילות וכן לענות על שאלות שונות הקשורות לתופעה.

מהו הפתרון הטיפולי?
הטיפול בנוי בדרך כלל ממפגש בודד או מ-2 מפגשים (תלוי בגיל של הילד או הילדה): המפגש הראשון הוא עם ההורים בלבד . במפגש זה ניתנת האבחנה (ביעותים / סיוטים / חרדות) של התופעה , וכן הסברים שקשורים לתופעה המתוארת. לאחר ההסברים מקבלים ההורים כלים להתמודדות עם התופעה- מה לעשות וממה להימנע. אילו כלים להעניק לילד כדי שהוא או היא יוכלו בעצמם להתמודד בצורה מיטבית עם הפחדים. מטרת הכלים היא להחזיר לילד או הילדה את השליטה במצב, ואת היכולת להתמודד עם הפחד. 
מפגש נוסף נערך בעת הצורך עם הילד בנוכחות ההורים.

bottom of page