top of page

הרשמה למפגש הדרכת הורים

  20:30 המפגש יתקיים ביום שני 20/3 בשעה

בעלות 50 ש"ח למשתתפ/ת

 בגבעתיים: במרכז הקהילתי שז"ר ברחוב יבנאלי 30

נרשמתם בהצלחה למפגש הדרכת הורים ב20/3 בשעה 20:30

bottom of page